מחממים לכם את הקיץ - פריט שני ב-60% הנחה

Segal's law: "A man with a watch knows what time it is. A man with two watches is never sure."

Hebrew